Glasanje

Proces glasanja je izuzetno važan proces u nastavku je lista najosjetljivijih faza.